Archiwum | Co to jest Scjentologia? RSS feed for this archive

Scjentologia i współczesne definicje religii w naukach spolecznych – Alejandro Frigerio

16. czerwca 2014

1 komentarz


Poniżej przetłumaczony przezemnie angielski artykuł Scientology and Contemporary Definitions of Religion in the Social Sciences – Alejandro Frigerio (1996) dr filozofii Alejandro Frigerio profesor nadzwyczajny Socjologii Katolicki Uniwersytet Buenos Aires Argentyna   W drugiej połowie XX wieku w społeczeństwach zachodu można zaobserwować zainteresowanie różnymi formami fenomenów religijnych. Zainteresowanie to opiera się na następujących czynnikach: powstanie i […]

Continue reading...

Krótkie Studium Religii Scjentologicznej – J. Gordon Melton

4. czerwca 2014

0 Comments


Poniżej przetłumaczony przezemnie angielski artykuł A Short Study of the Scientology Religion – J. Gordon Melton. Dr. J. Gordon Melton, County of Cook, Illinois 10 maja 1981 Jestem dyrektorem Instytutu Badań nad religiami USA z siedzibą w Evanston, Illinois – placówce badawczej do badań małych grup religijnych w Stanach Zjednoczonych. Byłem dyrektorem tej placówki przez […]

Continue reading...

Scjentologia – Jej ramy historyczno-morfologiczne – Dario Sabbatucci

2. czerwca 2014

0 Comments


Angielski artykuł Scientology – Its Historical Morphological Frame – Dario Sabbatucci tłumaczony przez Google Translator. DARIO SABBATUCCI profesor historii religii Uniwersytet w Rzymie   I. WSTĘP Scjentologia jest „prorocze” religia, rodzi się z naukami charyzmatycznego założyciela, L. Ron Hubbard , który utrzymuje się , że GautamaBudda, ma w buddyzmie , Chrystusa i Mahometa w chrześcijaństwie […]

Continue reading...